Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Paikallinen sopimus/Soten palvelutuotantoyksikön lääkäreiden puhelinpäivystys

MliDno-2016-838

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Vihanto, henkilöstöpäällikkö, merja.vihanto@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen lautakunta on kokouksessaan 1.10.2015 päättänyt seudullisesta lääkäreiden puhelinpäivystyksen aloittamisesta. Puhelinpäivystyksen piiriin kuuluvat Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnat toiminta-alueina kotihoidot, tavalliset ja tehostetut palvelutalot, vanhainkodit, sairaalaosastot (lukuun ottamatta akuuttiosastoja) sekä ryhmä- ja perhekodit. Lääkärien puhelinpäivystyksen tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa asiakkaiden kotihoito ja ehkäistä tarpeettomat päivystyskäynnit.

Toteutuakseen järjestely edellyttää sekä sopimusta seudullisesta lääkärien puhelinpäivystyksestä että kunkin työnantajan sopimaa paikallista sopimusta järjestön kanssa siihen osallistuvien lääkäreiden palvelussuhteen ehdoista. Sopimus kuntien kanssa tehdään viikolla 13.

Puhelinpäivystyksen vaatima välineistö on hankittu ESSO-projektin rahoituksella. Rahoitus on mahdollistanut videokuvavälitteisen konsultoinnin, mikä mahdollistaa potilaan tarkemman tutkimisen kotioloissa. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat kokeilujaksolta tutkimuksen, jossa seurataan puhelinkonsultaatioiden määrää ja vaikuttavuutta.

Sopimusta sovelletaan kaikkiin Mikkelin kaupungin palveluksessa oleviin lääkäreihin, lukuun ottamatta hammaslääkäreitä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluviin lääkäreihin sovelletaan sekä paikallista sopimusta Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön palveluksessa työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta että kunnallista lääkärivirkaehtosopimusta 2014 – 2016 seuraavin poikkeuksin:

  • päivystysjakso on 1 – 7 päivän mittainen päivystysajaksi katsotaan maanantai - perjantai klo 16.00 – 22.00 sekä viikonloppuna lauantai - sunnuntai klo 9.00 – 22.00 sekä arki- ja muina vapaa/juhlapyhinä (esim. uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, vappu, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto) klo 9.00 – 22.00
  • päivystysviikkojen jaosta päättää koordinaattori. Koordinaattorina toimii kotihoidon ylilääkäri.
     

päivystysaika

yleislääkäri

erikoislääkäri tai yli 7 vuotta työskennellyt yleislääkäri

maanantai - perjantai

35,00 €/tunti

40,00 €/tunti

lauantai - sunnuntai

40,00 €/tunti

45,00 €/tunti

arkipyhinä ja juhlapyhien aattoina

45,00 €/tunti

50,00 €/tunti

 

Korvaukseen kuuluu kaikki puhelimitse annettava konsultaatio eikä toimenpidepalkkioita makseta.

Tämä sopimus on voimassa määräajan 1.4.2016 alkaen 31.12.2016 saakka. Toimintaa arvioidaan sekä tuotannollisista että taloudellisesta näkökulmasta. Tarvittaessa sovitaan muutoksista. Neuvottelutulos on hyväksytty yksimielisesti.

Kyseessä on Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen pääsopimuksen 13 §:n mukainen paikallinen sopimus. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, niiden täytäntöönpanon ja suositussopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen lääkärien puhelinpäivystyksen toteuttamisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Merja Vihanto, henkilöstöpäällikkö, merja.vihanto@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen lääkärien puhelinpäivystyksen toteuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että johtava ylilääkäri Hans Gärdström selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Maria Närhinen, Hans Gärdström, Merja Syrjänen, Hannu Hynninen, Henkilöstöpalvelut, Kunnan Taitoa / palkanlaskenta