Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Osallistuminen Kevan Kaari-työhyvinvointikyselyyn

MliDno-2016-900

Valmistelija

  • Merja Vihanto, henkilöstöpäällikkö, merja.vihanto@mikkeli.fi

Kuvaus

Keva tarjoaa kuntatyönantajille palveluja ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kaari-työhyvinvointikyselyn toteuttaminen on hyvä lähtökohta henkilöstön työhyvinvoinnin arvioimiselle ja kehittämiselle sekä koko organisaation työhyvinvointijohtamisen edistämiselle. Palvelu sisältää koko henkilöstön työhyvinvointia mittaavan kyselyn, kyselyn luottamushenkilöille työhyvinvoinnin johtamisesta sekä vertailutietoa muista kunta-alan organisaatioista: vertailuaineisto muodostuu noin 30 000 kunta-alan vastaajasta.

Kevan työelämän asiantuntijat ovat mukana prosessissa ja antavat tukea kysely- ja kehittämisprosessin rakentamiseen, tulosten tulkintaan sekä tulosten liittämiseen osaksi organisaation tuloksellista kehittämistyötä. Prosessiin sisältyy johtoryhmän sparraus, tiivis yhteistyö työnantajan yhteyshenkilön kanssa, ohjeet tiedottamiseen ja kyselyn toteuttaminen, tulosten analysointi ja raportointi. Tärkeä osa kyselyä on esimiesten valmentaminen tulosten käsittelyyn ja työyksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen.  Palvelun tarkoitus on, että tuloksia todella käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työnantajan tehtäviin jää organisaatiotietojen antaminen Kevalle, tiedottaminen ja tarvittaessa esimiesten ja työyhteisöjen lisätukeminen Kevan valmennusten jälkeen. Lisäksi prosessiin tarvitaan nimetty yhteyshenkilö yhteydenpitoon Kevan asiantuntijoiden kanssa.

Kyselyssä mukana olleilla on mahdollisuus päästä uusintakyselyyn 2-3 vuoden kuluttua ja työnantaja voi myös vapaasti käyttää Kevan verkkopalveluna tuottamaa kyselypohjaa. Keva on tutkinut kyselypalvelun vaikuttavuutta ja koetussa työhyvinvoinnissa oli tapahtunut parannusta kaikissa tarkastelluissa organisaatioissa.

Kevan työhyvinvointikyselypalvelu on työnantajalle ilmainen sähköisten vastaajien osalta. Mahdollinen kustannus tulee paperilla lähetettävistä lomakkeista. Mikkelissä sähköinen vastausmahdollisuus kattaa suurimman osan henkilöstöä.

Hakuaika palveluun on 30.4.16 tai 30.9.16 mennessä. Tavoiteaikataulu on tehdä hakemus huhtikuun loppuun mennessä, jolloin Mikkelin kaupungilla on mahdollista päästä mukaan kyselyyn alkuvuodesta 2017. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä Kevan kanssa sitten, kun mukaan pääsy on varmistunut.

Arttu-kysely toteutettiin maaliskuussa 2016 ja sosiaali- ja terveyspalvelujen irtautuminen kaupungista tapahtuu 1.1.2017, joten kyselyn toteuttaminen vuoden 2017 puolella on perusteltua uuden organisaation näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki voi osallistua Kevan Kaari-työhyvinvointikyselyyn 2017, mikäli hakemuksen perusteella tulee palveluun valituksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut