Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle - Kauriansalmen kylät ry:n kirje

MliDno-2015-606

Kuvaus

Kauriansalmen Kylät ry on lähettänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Mikkelin kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon menettelystä asiassa, joka koskee Mikkelin kaupungin, Suomenniemen kunnan ja Ristiinan kunnan välisen kuntaliitossopimuksen noudattamista. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Mikkelin kaupungilta selvitystä ja lausuntoa asiaan liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus päättää antaa oheisen selvityksen ja lausunnon eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle asiassa, joka koskee Kauriansalmen Kylät ry tekemää kantelua.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään lausuntoon tarvittaessa muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Veli Liikanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies