Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä

MliDno-2016-899

Valmistelija

  • Merja Vihanto, henkilöstöpäällikkö, merja.vihanto@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy 2,45 milj. euron säästötavoite vuosille 2013 – 2016 asetun 200 henkilön vähennyksen lisäksi. Säästötavoite on jaettu lautakunnille henkilöstömäärien suhteessa muun muassa hyödyntämällä eläköitymistä, sijaisten ja määräaikaisten määrää vähentämällä, lomarahojen vaihdolla tai muilla vastaavilla vapaaehtoisilla keinoilla.

Lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi ei ole sovittu yleisissä virka- ja työehtosopimuksissa lääkärisopimusta lukuun ottamatta. Mikäli lomarahoja halutaan vaihtaa vapaaksi, on siitä tehtävä paikallinen sopimus yhdessä kunkin pääsopijajärjestön kanssa. Yksittäisellä työntekijällä ei ole sopimisoikeutta tässä asiassa työnantajan kanssa. Vuonna 2015 Mikkelin kaupunki päätti, että lomarahanvaihtosopimuksia ei tehdä, vaan sen sijaan henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus palkattomien vapaiden pitämiseen. Perusteena tälle oli se, että pääsopijajärjestöistä ainoastaan JHL 054 ry oli ilmoittanut valmiudestaan tehdä ko. sopimus.

Henkilöstöpalvelut on tiedustellut pääsopijajärjestöjen kantaa lomarahanvaihtosopimukseen vuoden 2016 osalta. Edelleen ainoastaan JHL 054 ry on ilmoittanut halukkuutensa sopimuksen tekemiseen. Pääsopijajärjestöistä JUKO, JUKO/OAJ, SuPer ja Tehy ovat ilmoittaneet, että eivät tee lomarahanvaihtosopimusta.

Henkilöstöpalvelut esittää, että Mikkelin kaupunki ei tee lomanrahanvaihtosopimusta vuodelle 2016 JHL 054 ry:n kanssa henkilöstön tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Tästä syystä lomarahojen vaihtamista ei voida käyttää henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisena keinona työnantaja tarjoaa mahdollisuuden harkinnan-varaisten palkattomien vapaiden pitämiseen ajalla 1.5. – 31.12.2016 seuraavilla ehdoilla:

  • Säästösyistä pidettäviä palkattomia voi pitää 1 – 14 vrk. Jos palkattomia halutaan pitää useammassa jaksossa, tehdään siitä esimiehen kanssa suunnitelma etukäteen. Esimerkiksi viikon mittaiseen, useammassa jaksossa pidettävään palkattomaan täytyy sisältyä yksi viikonloppu. Palkaton vapaa voi olla myös pidempi ajanjakso, kuitenkin max. 28 vrk, mikäli se on tarkoituksenmukaista sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.
  • Palkattomien ajalle ei saa ottaa sijaista. Opettajien kohdalla voidaan myöntää palkattomia säästösyistä, jos sijaisuus voidaan hoitaa kokonaisuudessaan noudattaen OVTES osio A 24 §:ää.
  • Palkaton anotaan Populuksessa koodilla ”palkaton säästösyistä”.
  • Palkattomat vapaat on anottava Populuksessa niin, että palkan vähentäminen tapahtuu vuoden 2016 aikana.
  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat eivät saa johtaa siihen, että vuosilomia jätetään säästöön.
  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat anotaan kaupungin yleisten, harkinnanvaraisten palkattomia vapaita koskevien periaatteiden mukaisesti.

Taitoalta on selvitetty, että uuden poissaolokoodin ”palkaton säästösyistä” ja palkkalajin hankinta Populuksen on mahdollista. CGI:n alustavan työarvion mukaan muutosten kokonaiskustannus on noin 700 - 1000 euroa. Erillinen poissaolokoodi mahdollistaa sen, että työnantaja pystyy seuraamaan säästösyistä pidettävien palkattomien määrää ja sitä, millainen säästö niillä tosiasiallisesti voidaan saavuttaa. Ominaisuus jää työnantajan käyttöön myös myöhempiä tilanteita varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ei tee lomarahanvaihtosopimuksia vuonna 2016, vaan suosittaa harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämistä henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.5. – 31.12.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut