Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Etelä-Savon Työterveys Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet

MliDno-2016-791

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2016 mukaisesti.  Mikkelin kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet määritellään vuosittain kaupungin talousarviossa. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Tavoitteiden toteutumisen arviointi perustuu konsernin toiminnasta ja taloudesta saatuihin tietoihin.

Etelä-Savon työterveys Oy:lle asetetut tavoitteet vuosille 2015-2018 talousarviokirjan 2016 mukaisesti:

1. Toiminnan tavoitteena on kumppanuus asiakasyritysten kanssa. Työterveyshuolto pystyy antamaan riittävää ja asiakasyrityksiä palvelevaa raportointia.

  • Mittari: Yritystyytyväisyyskyselyt vuosittain yritysjohdolle.

2. Yhtiöllä on riittävä henkilöstömäärä kysyntään nähden ja henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista.

  • Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain henkilöasiakkaille.

3. Etelä-Savon työterveys Oy tekee ennaltaehkäisevää työtä työpaikoilla sekä toteuttaa yksilötapaamisissa sairauksia ja tapaturmia ehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta yhdessä yrityksen kanssa ja seurata työelämän kehitystä sekä monipuolistaa toimintaa.

  • Mittari: Ennaltaehkäisevän työn ja sairaanhoidon suhde (KL1/KL2) Tavoitteena on suhde 50/50

Talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016

  • Liikevaihto: 6,4 milj. euroa
  • Tilikauden voitto/tappio: 300 000 euroa
  • Investoinnit: 0
  • Henkilöstö: vakituinen 51, määräaikainen 2.

Kokouksessa asiaa selostavat Etelä-Savon työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marita Orava ja toimitusjohtaja Pirkko Valtola.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marita Orava ja toimitusjohtaja Pirkko Valtola selosti asiaa.