Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tililuoton myöntäminen Mikalo Oy:lle

MliDno-2024-453

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy:n hallitus on kokouksessaan 23.1.2024, § 6 päättänyt esittää Mikkelin kaupungin konsernitilipalveluun liittymistä sekä 1 000 000,00 euron tililuoton hakemista maksuvalmiuden varmistamiseksi. Mikalo Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. 

Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH 18.1.2021, § 30). Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi kaupungin liikelaitokset sekä kaupungin tytäryhtiöitä. Kaupunginvaltuusto on viimeksi 13.11.2023, § 118 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot. Vahvistamisen jälkeen Etelä-Savon energia Oy:n yksikkötili ja tiliin liitetty 4 200 000 euron tililuotto lopetaan viikolla 10/2024 energiaomaisuuskaupan tultua voimaan 1.3.2024. 

Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Voimassa olevat, OP Yrityspankki Oyj:n sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
   

Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat seuraavat:

Mikkelin kaupungin liikelaitokset

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,40 % (kaupungin korko + 0,10 %)


Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/-yhtiöt

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % + 0,10 % = 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,60 % (kaupungin korko + 0,30 %)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikalo Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikalo Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:

 • Limiittimäärä: 1 000 000,00 euroa
 • Limiittiprovisio/vuosi: 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %
   

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikalo Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikalo Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.