Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Tietotilinpäätös 2023

MliDno-2024-951

Valmistelija

  • Päivi Malinen, tietosuojavastaava, paivi.malinen@mikkeli.fi
  • Jussi Linnala, tietohallintopäällikkö, jussi.linnala@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tietotilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut. Tietotilinpäätös, erityisesti kehittämiskohteet, käsiteltiin johtoryhmässä 4.3.2024.

Tietotilinpäätöksellä vastataan osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Rekisterinpitäjää koskevaan osoitusvelvollisuuteen ja tiedonhallintalain vaatimuksiin. Tietotilinpäätöksellä annetaan kaupunginhallitukselle, tiedonhallintayksikön johdolle, selvitys tiedonhallinnan tilasta vuodelta 2023.

Liitteenä Tietotilinpäätös Mikkelin kaupunki 2023 ja Tietotilinpäätös Mikkelin kaupunki 2023 esittely, jotka ovat salassa pidettäviä Julkisuuslain (621/1999) 24.1 § kohdan 7 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tietotilinpäätöksen 2023.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tietohallintopäällikkö Jussi Linnala selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan ajan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.