Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Kaupunkikehityslautakunta 20.2.2024
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta 21.2.2024
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.2.2024
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.2.2024
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 22.2.2024
  • Lupa- ja valvontajaosto 28.2.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.