Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kaupunginvaltuuston kokouksen 11.12.2023 täytäntöönpanot

MliDno-2023-1108

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2023 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 130
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, kevät 2024
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Listatiimi

§ 131
Mikkelin kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Talouspalvelut

§ 132
Energiaomaisuusjärjestelystä tuloutuvien varojen kohdentaminen ja käyttö
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Talouspalvelut

§ 133
Mikkelin kaupungin varainhankintapolitiikka
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Talouspalvelut

§ 134
Mikkelin kasvuohjelma
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Strategia- ja kehityspäällikkö

§ 135
Siirtomäärärahaesitys, Haukivuoren palvelutalon vesikatto
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/kiinteistöjohtaja, talouspalvelut, Meidän It ja talous Oy/kirjanpito

§ 136
Talouden seuranta 10/2023 ja määrärahamuutokset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Talouspalvelut, Meidän It ja talous Oy/kirjanpito

§ 137
Talouden tasapainotusohjelma 2024-2026
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Talouspalvelut, Meidän It ja talous Oy/kirjanpito

§ 138
Veturitallien alueen tontinluovutuksen esisopimus Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Nordic Icon Consulting Oy/projektijohtaja, maankäyttöjohtaja

§ 139
Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys
Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle

§ 140
Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 18.12.2023: Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Riihisaari-Savonlinnan museo, Haukivuoren aluejohtokunta, muistutuksen jättäneet
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

§ 141
Ilmoitukset Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmään ja Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmään liittymisistä sekä Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän järjestäytymisestä
Merkittiin tiedoksi

§ 142
Valtuutettu Juha Ropposen huomioiminen

§ 143
Valtuustoaloite: Mikkeliläisten arjen kustannukset kuriin
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.1.2024 § 6

§ 144
Valtuustoaloite: Yksi oppilaaksiottoalue Mikkeliin
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.1.2024 § 7

§ 145
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee turvata liikuntareittien mahdollisuus Kalevankankaalla
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.1.2024 § 8

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.