Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 15.1. ja 15.2.2024
  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen ptk 19.2.2024
  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, yhtymähallituksen ptk 22.2.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.