Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin hallituksen, valtuuston ja lautakuntien hybridikokousten mahdollistaminen

MliDno-2021-4576

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Oksanen ym. esittivät 13.12.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraava:

"Mikkelin kaupungin strategiakeskusteluissa on tuotu esille yhteinen tahtotila kehittää kaupungin toimintamalleja nykyaikaisemmaksi digitaalisuutta hyväksikäyttämällä. Mikkelin kaupungin vahvuuksissa ollaan mainittu myös monipaikkaisuus. Kaupungin kotisivuilla mainitaan mm., että Mikkeli on luotettava alusta uusille ajatuksille ja innovaatioille – erityisen hyvin meidät tunnetaan digitaalisuudesta ja teknologiasta.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 98 §:ssä todetaan valtuuston kokouksista seuraavasti: 

“Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa “

Näin ollen niin sanotut hybridikokoukset, jossa mahdollistettaisiin läsnäolokokouksen ja sähköisen kokouksen yhdistelmä ei ole hallintosäännön mukaan mahdollinen. 

Mikkelin kaupungille on investoitu tarvittavat sähköiset järjestelmät, joilla hybridikokoukset voitaisiin järjestää. Tämä parantaisi nykypäivänä demokratian toteutumista ja  kokousten turvallisuutta vallitsevassa pandemiatilanteessa ja toisi myös kustannussäästöjä mm. Matkakustannusten ja kokousmatkoihin käytetyn ajan muodossa. Tämän lisäksi hybridikokousten mahdollistaminen vahvistaisi kaupungin päätöksenteon uskottavuutta nykyaikaisessa maailmankuvassa ja digitaalisuuden kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. 

Yllä esille tuotuihin asioihin viitaten allekirjoittajat esittävät, että Mikkelin kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta ja hallinnon virkamiehiä

  • Aloittamaan valmistelun hallintosäännön muutoksesta, jolla hybridikokousten kautta mahdollistetaan osallistuminen kaupungin lautakuntien, valtuuston sekä hallituksen kokouksiin etänä
  • Nimeämään virkahenkilö vastaamaan etäkokouskäytäntöjen valmistelusta ja hallintosäännön muutoksesta
     

Jenni Oksanen

Satu Taavitsainen, Armi Salo-Oksa, Olli Marjalaakso,
Jukka Härkönen, Suvi Kähkönen-Valtola, Jouko Kervinen,
Tanja Hartonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue/Ari Liikanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.