Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

MliDno-2021-3551

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 § 186 tehdyn päätöksen mukaan käynnistetään kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten toimenpideohjelmien, Elinvoimaohjelman ja Hyvän elämän -ohjelman, valmistelu.

Valmistelun keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

  • Strategisissa toimenpideohjelmissa on tavoitteena kaupungin strategiasta johdettujen keskeisten elinvoima ja hyvinvointitavoitteiden sekä konkreettisten toimenpiteiden kuvaaminen ja kirjaaminen toimeenpano-ohjelmaksi seuraaville kahdelle vuodelle, jonka jälkeen ohjelmat päivitetään jäljellä olevalle valtuustokaudelle.
  • Elinvoimaohjelman valmisteluvastuu on kaupunginjohtajalla ja kaupunkikehitysjohtajalla, apuna heillä on strategia ja kehityspäällikkö.
  • Hyvän elämän ohjelman valmisteluvastuu sivistysjohtajalla, apuna hänellä on hyvinvointikoordinaattori.
  • Strategisten toimenpideohjelmien poliittinen ohjaus on konserni ja elinvoimajaostolla, jonka kokouksissa ko. ohjelmia käsitellään samanaikaisesti ja yhteensovittaen niitä samanaikaisesti meneillään olevaan PaTu-ohjelmatyöhön.
  • Ohjelmakokonaisuuden valmistelua koordinoi strategia- ja kehityspäällikkö ja valmistelun etenemistä käsitellään säännöllisesti kaupungin johtoryhmän kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esittelytekstissä mainitut periaatteet strategisten toimenpideohjelmien valmistelun pohjaksi ja päättää, että konserni- ja elinvoimajaosto toimii strategisten toimenpideohjelmien ohjelmatyön ohjausryhmänä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell ehdotti, että strategisten toimenpideohjelmien ohjaustyön ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus. Perustelu: kaupunginhallitus toimii jo palvelu- ja tulevaisuusohjelman ohjelmatyön ohjausryhmänä, koska strategisten toimenpideohjelmia yhteensovitetaan palvelu- ja tulevaisuusohjelmaan, niin toiminnan sujuvuuden ja selkeyden kannalta olisi hyvä, että kaupunginhallituksella on vetovastuu sekä palvelu- ja tulevaisuusohjelmasta että strategisista toimenpideohjelmista. Lisäksi kaupunginhallitus tekee esitykset kaupunginvaltuustolle. Esitys vähentää luottamushenkilöiden ja virkamiesten aikaa, kun samat henkilöt eivät käsittele samaa asiaa useammassa kokouksessa.

Koska kukaan ei kannattanut Jarno Strengellin ehdotusta, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.