Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hallintojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 11 Hankintapäätös: Talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen 1.1.2022 alkaen, 17.12.2021

Maaseutupäällikkö
§ 3 Hankinnan keskeyttäminen: Lomittajien käsineiden hankinta, 29.12.2021

Palvelujohtaja/Ruoka- ja puhtauspalvelut
§ 7 Eija-Riitta Mannisen irtisanoutuminen, 16.12.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Saija Huttusen irtisanoutuminen, 04.01.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.