Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta 3.12.2021
  • Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2021
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 15.12.2021
  • Mikkelin seudullinen ympäristölautakunta 15.12.2021
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.12.2021
  • Vesilikelaitoksen johtokunta 16.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.