Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.11.2021 täytäntöönpanot

MliDno-2021-588

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 163
Itä-Suomen päihdehuollon ky:n viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Itä-Suomen päihdehuollon ky/Maria Närhinen

§ 164
Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Etelä-Savon Ely-keskus, kiinteistöjen 492-445-1-221, 491-416-1-279, ja 491-416-1-261 omistajat

§ 165
Entisen hotelli Varsavuoren kiinteistön   kehittäminen: asemakaavamuutos, tontin vuokraaminen ja alueen rakentuminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Rakennusliike Ola Oy/Olli Heinikainen, Asianajotoimisto Fenno/Jarkko Otva, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Sari Valjakka, Kalle Räinä, Jukka Piispa

§ 166
OOOEse Ruskij Les -yhtiön myyntilupa
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Etelä-Savon Energia Oy/Erkki Karppanen

§ 167
Veroprosentit vuodelle 2022
Ilmoitus 9.11.2021: Verohallinto
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 168
Valtuustoaloite: Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Talouspalvelut, hankintapalvelut

§ 169
Valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien nimikkeistä ja heidän riittävästä määrästä kouluilla
Merkittiin tiedoksi

§ 170
Valtuustoaloite Urpolan kehittämishankkeesta
Merkittiin tiedoksi

§ 171
Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi  valtakunnalliseksi  Erityisryhmien  Hyppy! -näyttämöpäiviksi
Merkittiin tiedoksi

§ 172
Lisämäärärahaesitys Eteläisen aluekoulun kokonaiskustannukseen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 15.11.2021: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Juha Härkönen, tarjouksen jättäneet, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

§ 173
Valtuustoaloite: Selvitys kansainvälisen IB-luokan perustamisesta/aloittamisesta Mikkelissä sekä A2 -kielen vaaditun ryhmäkoon pienentämisestä/opettamisen digitalisoimisesta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 22.11.2021 § 475

§ 174
Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston-, hallituksen ja virkamiesjohdon tutustuminen pitäjiin ja yrityksiimme
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 22.11.2021 § 476

§ 175
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungille järjestöstrategia ja pysyvä yhteistyömalli
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 22.11.2021 § 477

§ 176
Valtuustoaloite: Selvitys Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeesta 1-10 vuoden aikana
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 22.11.2021 § 478

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.