Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon kampuskiinteistöt - yhtymäkokouksen pöytäkirja 12.11.2021
  • Vaalijalan ky - hallituksen pöytäkirja 16.12.2021
  • Etelä-Savon maakuntaliitto - hallituksen pöytäkirja 20.12.2021

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.