Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Avustuspäätökset:
§2 Tuen myöntäminen Mikkelin Pelastakaa Lapset ry:n Törkeen hyvä kesä 2017! -hankkeelle, 27.06.2017
Hankintapäätökset:
§7 Dell Chromebook kannettavien tietokoneiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 29.06.2017
Henkilöstöpäätökset:
§54 Päätös Linda Asikaisen ottamisesta osallisuuskoordinaattorin tehtävään 19.8.2017 alkaen toistaiseksi, 07.07.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.