Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§14 Oppilaiden työpisteiden hankinta Olkkolan kouluun, 22.06.2017
§15 Päämajakoulun äänentoistolaitteiden lisähankinta Kouvolan Musiikilta hintaan 6 920,27 euroa, 28.06.2017
§16 Oppilastuolien hankinta, 28.06.2017
§17 Höyläpenkkien hankinta Tuppuralan kouluun, 03.07.2017
§18 Päämajakoulun telinevoimisteluvälineiden hankinta Tmi Erkki Tervolta yhteishintaan 11 475 euroa, 04.07.2017
§20 Latauslaukkujen hankinta, Kalevankankaan koulu, 16.08.2017
§21 Applen tablettien hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä yhteishintaan 15 820,78, 17.08.2017
§22 Chromebook -laitteiden hankinta, 22.08.2017
Henkilöstöpäätökset:
§136 Päätös Riikka Raution ottamisesta erityisluokanopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 20.06.2017
§137 Päätös Anni Koppisen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 20.06.2017
§158 Päätös Tanja Kuismalan ottamisesta erityisopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 22.06.2017
§159 Päätös Veronika Weckströmin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 22.06.2017
§166 Päätös Elisa Palmroosin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 27.06.2017
§167 Päätös Elviira Ojalan ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluina Otavan koulu, 27.06.2017
§168 Päätös Marja Lahikaisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluina Otavan koulu ja Rantakylän koulut, 27.06.2017
§173 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 2.6.2018, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 30.06.2017
§191 Päätös Kia Savosen ottamisesta tuntiopettajan (englanti, ruotsi) tehtävään ajaksi 11.08.2017 - 02.06.2018, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 14.08.2017
§192 Päätös Anni Myllyksen ottamisesta opinto-ohjauksen lehtorin tehtävään ajaksi 14.08.2017 - 31.07.2018, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 14.08.2017
§193 Päätös Elsi Heimonen-Kerkelän ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 02.06.2018, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 14.08.2017
§194 Päätös Tiina Tontin ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 14.08.2017
§195 Päätös Heli Siltasen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 01.09.2017 - 02.06.2018, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 14.08.2017
§198 Päätös Heidi Maarasen ottamisesta tuntiopettajan (luokanopetus) tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 23.08.2017
§199 Päätös Paula Pelkosen ottamisesta erityisluokanopettajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 31.7.2018, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 23.08.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
§68 Lohiniva Minna, palkkaaminen perhepäivähoitajaksi parityöhön 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 16.06.2017
§69 Myyryläinen Merja, palkkaaminen perhepäivähoitoon omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi parityöhön 1.8.2017 alkaen, 16.06.2017
§70 Mäkipää Tanja, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 16.06.2017
§71 Julkunen Jutta, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Peitsarin päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 16.06.2017
§72 Marttinen Annika, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 19.06.2017
§73 Laitinen Lilli, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 19.06.2017
§74 Naskali Maarika ja Suutari Sari, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtäviin Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 22.06.2017
§75 Tukiainen Sari, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin 1.9.2017 alkaen toistaiseksi, 22.06.2017
§76 Pienmunne Heidi, palkkaaminen perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle 1.7.2017 alkaen toistaiseksi, 22.06.2017
§77 Laamanen Sinikka, palkkaaminen päivähoidonavustajan sijaiseksi Valkosenmäen päiväkotiin ajalle 1.8.2017-6.6.2018, 22.06.2017
§78 Parkkinen Kati, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 3.7.2017-16.5.2018, 22.06.2017
§83 Miettinen Hanne-Mari, palkkaaminen perhepäivähoitajan tehtävään Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissoihin 7.8.2017 alkaen toistaiseksi, 27.06.2017
§84 Kauppinen Riina, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 27.06.2017
§85 Lipponen Jaana, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään päiväkoti Vilttihattuun 1.8.2017 alkaen, 27.06.2017
§86 Rutanen Maarit, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 27.06.2017
§88 Huttunen Henni, palkkaaminen lastenhoitajan työsopimussuhteiseen tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 06.07.2017
§89 Tiihonen Tanja, palkkaaminen lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 06.07.2017
§90 Sormunen Jenni, palkkaaminen perhepäivähoitajan työsopimussuhteiseen tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Piilopirttiin 7.8.2017 alkaen toistaiseksi, 06.07.2017
§91 Qvick Susanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään Sannan päiväkotiin 1.9.2017 alkaen, 06.07.2017
§92 Moilanen Johanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään Sannan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen, 06.07.2017
§93 Miettinen Salla, palkkaaminen lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään Suksimäen päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 06.07.2017
§94 Kuusela Laura, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Saksalan päiväkotiin ajalle 17.7.2017-30.5.2018, 10.07.2017
§99 Kauria Pirjo, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Tikanpellon päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.5.2018, 11.07.2017
§100 Määttänen Anne, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Otavan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-30.6.2018, 11.07.2017
§105 Hirn Silja, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-28.2.2018, 14.08.2017
§106 Kauppinen Reetta, palkkaaminen lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään Emolan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen, 17.08.2017
§107 Vesala Anne-Maarit, palkkaaminen lastenhoitajan työsopimussuhteiseen tehtävään Vilttihattu päiväkotiin 7.8.2017 alkaen, 18.08.2017
§108 Oranen Sirpa, palkkaaminen päivähoidonavustajan työsopimussuhteiseen tehtävään Peitsarin päiväkotiin 15.8.2017 alkaen, 18.08.2017
§111 Leskinen Sanna, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Sannan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 24.08.2017
§112 Yrjänä Mari, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Tuukkalan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 24.08.2017
§113 Korhonen Tessa, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Tuukkalan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 24.08.2017
§114 Arpiainen Anniina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Tuukkalan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 24.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.