Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-939

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2017 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2017 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2018 talousarvion valmistelun pohjana.

Raportti sisältää seuraavat osat

  • tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit
  • palvelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi
  • tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta
  • investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet

Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 6.9. mennessä.

Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 48 800 euroa budjetoitua enemmän ja menojen arvioidaan alittuvan noin 87 800 euroa budjettiin verrattuna. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 136 600 euroa talousarviota paremmaksi.

Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden heinäkuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Petri Tikkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.27.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.