Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma muokattu varhaiskasvatusta tarvitseville sopivaksi

MliDno-2016-1189

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin uusi Esiopetuksen opetussuunnitelma on vahvistettu kasvatus- ja opetuslautakunnassa 26.5.2016 § 45 ja otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Mikkelin uusi varhaiskasvatussuunnitelma on vahvistettu kasvatus- ja opetuslautakunnassa 30.5.2017 § 44 ja otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Esiopetuksessa olevista lapsista on paljon lapsia myös osan päivää varhaiskasvatuksessa. Tämän vuoksi muokattiin Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa uuden Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa yhdenmukaiseksi, jotta esiopetuksen oppimissuunnitelma kattaisi myös varhaiskasvatuksen osuuden.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan lisättiin kohta Alkusanat. Tässä kappaleessa suunnitelmaa avataan mm. kenelle, miksi ja milloin se laaditaan ja miten arvioidaan, ketkä laativat, mitä asioita siihen kirjataan, keiden käytössä suunnitelma on ja missä sitä säilytetään. Suunnitelman kerrotaan olevan luottamuksellinen. Lisäksi kerrotaan, että lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma vastaa varhaiskasvatuksessa tehtävää lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Muilta osin muokkausta suunnitelmaan tehtiin kohtaan Sovitut luvat, muuttamalla kohta yhdenmukaiseksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Lisäksi kohtaan Taustatiedot otettiin kysymyksiä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta. Kohtaan Tavoitteet esiopetusvuodelle on lisätty asioita lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ja muokattu tekstiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että muutettu Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma hyväksytään osana esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Ville Tapio Ronkanen Petri Tikkasen kannattamana esitti, että lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman lause "Oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja mahdolliset tuen tarpeet" muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Oppimissuunitelmaan kirjataan lapsen vahvuuksien, mielenkiinnon kohteiden ja mahdollisten tuen tarpeiden lisäksi määrällinen resurssi".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Ville Tapio Ronkasen esitystä äänestävät ei.

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Jenni Kolmisoppi, Juuso Lahikainen, Taina Harmoinen, Saara Vauhkonen, Harri Haavikko ja Hanne Vainio) ja 4 ei ääntä (Petri Tikkanen, Janne Strengell, Juha Hakkarainen ja Ville Tapio Ronkanen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Ville Tapio Ronkanen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Kirsti Kerppola, Heli Tuulenmäki, Maarit Märkälä, Tuula Rahikainen, Satu Tirronen, Eija Honkanen, Maarit Luukkonen, Nina Jussi-Pekka, Anu Kaasalainen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Pirkko Rahikainen, Anne Hokkanen, Reetta Juopperi, Päivi Kuva, Sini Lahtinen, Anne Jukarainen,

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.