Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kuntamaisematilinpäätös 2016, tulosalueiden esittely ja ta 2018-raami, Kasvatus- ja oeptusltk

MliDno-2017-1738

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät Kuntamaisematilinpäätöksen 2016 ja tulosalueiden toiminnan talousarvion 2018 lähetekeskustelun pohjaksi. Sivistysjohtaja kertoo kaupunginhallituksen päätöksen talousarvioraamiksi vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Markku Aholainen klo 20.07 ja Katriina Janhunen klo 20.21.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.