Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Päätös Eveliina Martiskainen-​Pöyryn ottamisesta Tuukkalan ja Silvastin päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2018 alkaen ,​ 26.04.2018
§ 8 Päätös Hanne Lahtisen ottamisesta Rantakylän yhtenäiskoulun rehtorin virkaan 1.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu,​ 21.05.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus-​ ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ lautakunnan puheenjohtaja esittää,​ ettei kasvatus-​ ja opetuslautakunta käytä  kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.