Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Kuvataiteen päätoimisen tuntiopettaja Piia Pöntisen sivutoimilupa,​ 26.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.