Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talousarvion toteutumisen seuranta 2018 / kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-883

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.

Liite Talousseuranta 4/2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin 3 minuutin tauko.

Merkitään, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.