Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen

MliDno-2018-1018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2005, 635§ (asianro 3320 / 790 / 2005) päättänyt perustaa Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2006 alusta alkaen.

6.4.2016. Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on tullut muistio liittyen OKM:n selvityspyyntöön Otavan Opistossa järjestettävästä lukiokoulutuksesta.
Muistion ensimmäisessä osassa käydään läpi prosessi liittyen Mikkelin kaupungin antamaan selvitykseen koskien OKM:n selvityspyyntöä edeten nykytilanteeseen saakka.
Muistion toisessa osassa OKM toteaa lukiokoulutuksen nykytilanteen Mikkelin kaupungissa ja ehdottaa voimassa olevaa Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaa uudistettavaksi nykytilaa vastaavaksi ottaen huomioon Mikkelin kaupungin ehdotus lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Muistio käydään läpi kohta kohdalta kokouksessa 8.5.2018.

OKM on tulkinnut Mikkelin kaupungin vastausta selvityspyyntöön ja ehdotusta siten, että nykyisen Otavan Opiston liikelaitos nimetään uudelleen ja Otavan Opiston vapaa sivistystyön koulutus ja internaattilukiokoulutus järjestetään osana uudelleen nimettyä liikelaitosta omana toimialueena ja nettilukiotoiminta järjestettäisiin erillisenä, omana toimialueenaan uudelleen nimetyn liikelaitoksen alaisuudessa. Nimen muutos selkiyttää nykyisen Otavan Opiston liikelaitoksen roolin lukiokoulutuksen järjestäjänä. Jatkossa uudella nimellä toimivan Otavan Opiston liikelaitoksen toimialueena olisivat selkeästi
*Otavan Opiston toimialue joka järjestää vapaata sivistystyötä ja aikuisten lukiokoulutusta internaattimuotoisena koulutuksena jossa osallistujamäärä voi olla enintään 50 opiskelijaa ja
*muu lukiokoulutus, jota annettaisiin pääosin verkossa kuten nykyisinkin.

Mikkelin kaupunki ei ole vielä 3.5. mennessä lähettänyt ehdotustaan lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi OKM muistiossaan esittämää muutostarvetta vastaavaksi.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 13§:n mukaan Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.

Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista varten tulisi järjestää avoin nimikilpailu kevään ja kesän aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättäisi syksyllä 2018 uudesta liikelaitoksen nimestä nimikilpailuehdotusten perusteella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Esitetään Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi järjestetään nimikilpailu kevään ja kesän 2018 aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään kokouksessa seuraavasti: Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Johtokunta hyväksyi muutetun esityksen.

 

 

 

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston johtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista siten, että Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta tekee saamiensa nimiehdotusten perusteella päätöksen uudesta nimestä syksyn 2018 aikana ja uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.