Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

MliDno-2018-1127

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee muutosta lukiokoulutuksen järjestämislupaan (diaarinro 145/530/2008).

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (12.6.2017) 31§:n kohta 6 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lukiokoulutuksen järjestämislupien hakemisesta.

Mikkelin kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutosta seuraavasti:

  1. Kunta, jossa opetusta järjestetään: Mikkeli.
  2. Opetuskieli: suomi.
  3. Koulutuksen järjestämismuoto:
    1. Koulutusta toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kaupungin liikelaitoksen toimesta.
    2. Otavan Opistossa annettava lukiokoulutus järjestetään sisäoppilaitosmuotoisesti (liikelaitoksen toimialue).
  4. Muut ehdot: Otavan Opistossa (liikelaitoksen toimialue) annettavan lukiokoulutuksen osalta noudatetaan aikuisille tarkoitettua opetussuunnitelmaa. Opiskelijamäärä on sisäoppilaitosmuotoisena järjestetyn koulutuksen osalta enintään 50 opiskelijaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaan muutosta yllä olevan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.