Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto kaupunkirakenneselvitykseen

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 6.11.2017 § 162 kaupunkirakenneselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut hakea taloussuunnittelukaudella 2019–2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Kaupunkirakenneselvitystä on valmistelut kaupungin luottamushenkilöistä koottu työryhmä. Työryhmän apuna on ollut ulkopuolinen konsultti sekä virkamiehiä asiantuntijaroolissa.

Esityksessä esitellään koulu- ja päiväkotiverkkoon ehdotetut toimenpiteet, muut toimenpiteet sekä niiden kustannusvaikutukset.

Esitystä käsitellään/on käsitelty kuntalaistilaisuuksissa toukokuun aikana eri puolella kaupunkia. Lisäksi esityksestä pyydetään lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä.

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 11.6. kokouksessaan ja kaupunginvaltuusto 18.6. kokouksessaan. Varsinaiset toimenpidepäätökset tehdään erikseen.

Liite Kaupunkirakenneselvitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheisen kaupunkirakenneselvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää tärkeänä, että uusien aluekoulujen suunnittelussa otetaan kaikkien ko. aluekouluun tulevien koulujen henkilöstö mukaan ideointiin ja suunnitteluun jo alusta lähtien. Hyvä suunnittelu edellyttää myös saumatonta yhteistyötä kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen ja Tilapalvelujen kanssa. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulukyytien järjestelyissä pyritään mahdollisimman sujuviin kuljetuksiin. Lisäksi lautakunta esittää, että selvitetään uuden kuljetuskilpailutuksen yhteydessä mahdollisuus ns. kaverikyyteihin haja-asutusalueilla, joilla ei ole mahdollista käyttää Waltti-korttia, silloin kun taksissa on vapaita paikkoja.

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää huomioimaan Anttolan Norpanhovin sisäilmatutkimuksen jatkumisen ja  Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmän lausunnon.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

kehittämis- ja strategiapäällikkö Aki Kauranen, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.