Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 177 / 14.5.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-​oikeutta lautakunnan kokouksessaan 26.4.2018 tekemiin päätöksiin.

Johtava rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.8.2018 alkaen /Kupiainen Heikki,​ 20.04.2018
§ 8 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.10.2018 alkaen /Saresma Matti,​ 22.04.2018
§ 9 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.9.2018 alkaen /Pietikäinen Auri,​ 22.04.2018
§ 10 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.9.2018 alkaen/Anttila Juha,​ 07.05.2018
Opetus-​ ja työsuunnitelmapäätökset:
§ 3 Opintomatkojen ja tapahtumien lisääminen lukuvuoden 2017 – 2018 työsuunnitelmaan / Mikkelin lukio,​ 02.05.2018

Kasvatus-​ ja opetusjohtaja
Avustuspäätökset:
§ 2 Avustus / Mervi Mynttinen,​ 16.05.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 30 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 18.4.2018 alkaen/Lahtinen Sanna,​ 23.04.2018
§ 39 Irtisanoutuminen lehtorin virasta 1.10.2018 alkaen/Pekurinen Maiju,​ 27.04.2018
§ 40 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 21.5.2018 alkaen/Parkkinen Riikka,​ 04.05.2018
§ 41 Päätös erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättämisestä sijoituskouluna Kalevankankaan koulu,​ 07.05.2018
§ 43 Päätös Eveliina Martiskainen-​Pöyryn valinnan vahvistamisesta Tuukkalan ja Silvastin päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2018 alkaen ,​ 16.05.2018
§ 44 Palvelussuhteen päättyminen 7.5.2018 alkaen/Kalliomäki Laura,​ 16.05.2018
§ 64 Päätös Outi Kokon valinnan vahvistamisesta lehtorin virkaan 9.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Kalevankankaan koulu,​ 23.05.2018
§ 65 Päätös Tuomo Immosen valinnan vahvistamisesta lehtorin virkaan 9.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Urheilupuiston koulu,​ 23.05.2018
Opetus-​ ja työsuunnitelmapäätökset:
§ 7 Lisäys Mikkelin Lyseon lukuvuosisuunnitelmaan,​ 23.04.2018
§ 8 Peitsarin koulun siirtyminen väistötiloihin 3.4.2018 alkaen,​ 23.04.2018
§ 9 Otavan koulun osallistuminen Fillarimestarikisan SM-​loppukilpailuun 23.-​24.4.2018,​ 23.04.2018
§ 10 Urpolan koulun luokkaretki 18.5.2018 Vierumäelle,​ ostoskeskus Kamppiin ja Linnanmäelle,​ 25.04.2018
§ 11 Kalevankankaan koulun 7,​8,​9J luokkaretki Vantaalle 26.4.2018,​ 27.04.2018
§ 12 Urheilupuiston koulun 9A,​9B,​9C ja 9D-​luokkien luokkaretki Helsinkiin 24.5.2018,​ 16.05.2018
§ 13 Urpolan koulun 4AB-​luokkien luokkaretki Joensuun laulurinteelle 1.6.2018,​ 16.05.2018
§ 14 Ristiinan yhtenäiskoulun Pienryhmä 7-​9 luokkaretki Tukholmaan 22.-​24.5.2018,​ 16.05.2018
§ 15 Kalevankankaan koulun 9L leirikoulu Vierumäelle 22.-​25.5.2018,​ 16.05.2018
§ 16 Urheilupuiston koulun 9F ja9E-​luokkien opintoretki Helsinkiin 25.5.2018,​ 23.05.2018

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 49 Rastas Paula,​ osittainen hoitovapaa ajalla 1.6.2018-​31.5.2019,​ 19.04.2018
§ 50 Pulliainen Anu,​ määräaikainen tehtäväsiirto päivähoidonavustajan sijaiseksi Launialan päiväkotiin ajalle 16.4.-​31.7.2018,​ 19.04.2018
§ 51 Väätäinen Maria,​ palkkaaminen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaiseksi ajalle 11.6.-​29.6.2018 (jatko),​ 20.04.2018
§ 52 Hyytiäinen Seija,​ irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä 1.8.2018 alkaen,​ 27.04.2018
§ 61 Häikiö Terttu,​ irtisanoutuminen lastentarhanopettajan tehtävästä 1.8.2018 alkaen,​ 17.05.2018
§ 62 Kovanen Ritva,​ irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä 1.9.2018 alkaen,​ 16.05.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.