Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 257 Päätös Suvi Parkkisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 20.9.2021 - 4.6.2022, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 14.09.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 123 Valtonen Reeta, palkkaaminen erityispäivähoidon avustajan määräaikaiseen tehtävään Rantakylän päiväkotiin ajalla 30.8.2021-29.7.2022, 31.08.2021
§ 124 Maarva Nina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Orikon helmen päiväkotiin ajalla 1.9.2021-31.5.2022, 31.08.2021
§ 126 Hyvönen Elina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 30.8.2021-29.7.2022, 01.09.2021
§ 127 Sojakka Satu, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen opettajaksi Nuppulan päiväkodissa ajalle 1.9.2021-31.7.2022, 01.09.2021
§ 128 Lyytikäinen Minna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Rantakylän päiväkotiin ajalle 1.9.2021-29.7.2022, 01.09.2021
§ 131 Tiusanen Mari, palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaiseen tehtävään Norpanhovin päiväkotiin ajalla 6.9.2021-30.6.2022, 02.09.2021
§ 135 Martikainen Tiina, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Vilttihatun päiväkotiin ajalla 2.8.2021–16.3.2022, 10.09.2021
§ 136 Siitonen Anne, palkkaaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Vaahteramäelle ajalle 1.8.2021- 30.12.2022, 07.09.2021
§ 137 Laurikainen Päivi, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Saksalan päiväkotiin ajalla 16.8.2021 – 29.7.2022, 07.09.2021
§ 138 Nikulainen Jenni, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin ajalla 5.6.2021-3.6.2022, 07.09.2021
§ 143 Laurila Merja, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Peitsarin päiväkotiin ajalla 13.9.2021 – 30.6.2022, 07.09.2021
§ 144 Borzova Natalija, palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaiseen tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Peipposiin ajalla 2.9.2021 - 3.6.2022, 09.09.2021
§ 145 Airaksinen Emilia, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Vilttihatun päiväkotiin ajalle 1.9.2021 - 31.7.2022, 09.09.2021
§ 146 Laasonen Sanna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ajalle 13.9.2021 - 31.7.2022, 10.09.2021
§ 147 Hietanen Suvi, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Norpanhovin päiväkodissa ajalla 6.9.2021 – 30.62022, 09.09.2021
§ 148 Halme Ella, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään Lähemäen lastentaloon ajalle 1.1.2022 - 29.7.2022, 10.09.2021
§ 149 Varhaiskasvatuksen opettaja Laakko Maija-Liisa Hannele, tehtävänsiirto Rantakylän päiväkotiin 1.8.2021 alkaen, 10.09.2021
§ 150 Varhaiskasvatuksen opettaja Kumpusalo Jaana, tehtävänsiirto Rantakylän päiväkotiin 1.8.2021 alkaen, 10.09.2021
§ 151 Varhaiskasvatuksen opettaja Sundvall Sanna Hannele, tehtävänsiirto Rantakylän päiväkotiin 1.8.2021 alkaen, 10.09.2021
§ 152 Ruhanen Tanja, tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Rantakylän päiväkodista Valkosenmäen päiväkotiin 1.8.2021 alkaen toistaiseksi, 10.09.2021
§ 153 Brofelt Tanja, määräaikainen tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Vrh Vilttihatun päiväkotiin ajalle 14.9.2021- 4.6.2022, 21.09.2021
§ 155 Varhaiskasvatuksen opettaja Heidi Matilaisen nimeäminen Kaarisillan päiväkodin varajohtajaksi 1.8.2021 alkaen, 14.09.2021
§ 156 Hölttä Nina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen lastentalolle 1.8.2021 alkaen, 14.09.2021
§ 157 Kiander Tiina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään Emolan päiväkotiin ajalle 2.8.2021- 31.7.2022, 14.09.2021
§ 158 Kotro Jutta,​ palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen tehtävään Vrh Ristiinan päiväkotiin 17.09.2021 alkaen toistaiseksi, 14.09.2021
§ 159 Lindqvist Annina, määräaikainen tehtävänsiirto varhaiskasvatuksen avustajan tehtävään Kattilansillan päiväkotiin ajalla 1.9.2021-31.7.2022, 15.09.2021
§ 160 Kotro Mirva, määräaikainen tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Sannan päiväkotiin ajalle 13.9.2021 - 30.9.2022, 15.09.2021
§ 161 Särkkä Iina-Sofia, määräaikainen tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen opettajaksi Ristiinan päiväkodissa ajalle 16.8.2021 - 31.5.2022, 15.09.2021
§ 162 Karvinen Ninna, työajan muutos ja tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi ryhmäperhepäiväkoti Untuvikkoihin 1.8.2021 alkaen toistaiseksi, 15.09.2021
§ 164 Silajärvi Merja, irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä 1.10.2021 lukien, 22.09.2021
§ 165 Kokkonen Tiia, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2021 alkaen toistaiseksi., 22.09.2021
§ 166 Kurki Irma, tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2021 alkaen toistaiseksi, 22.09.2021
§ 167 Juhász Veronica, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ajalla 2.8.2021 – 31.7.2022, 22.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.