Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Talousarvio vuonna 2022/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-2570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Käydään keskustelua valmistelun evästämiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkitään, että ennen tämän pykälän käsittelyä kokouksessa pidettiin 5 minuutin tauko kello 18.55.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tulosalueille on annettu ohjeistus valmistellla talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 4,957 miljoonaa euroa (ta2021 5,728 milj. €) ja menokatto on enintään 93,729 miljoonaa euroa (ta2021 93,944 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 88,772 miljoonaa euroa (ta2021 88,216 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

  • asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
  • konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
  • sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.
     

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus ja opetuslautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle osoitetun säästötavoitteen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästää talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Hänen lisäksi asiaa selostivat varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen, opetusjohtaja Seija Manninen ja johtava rehtori Marja Ukkonen.

Lisäksi merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.45-18.50.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.