Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Jenni Oksanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 5.10.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Elkharam ja Jussi Marttinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.