Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Muut asiat

Päätös

1. Alakoululaisten koulukuljetukset haja-asutusalueilla

Lautakunnan jäsen Jaana Strandman kysyi alakouluikäisten lasten pitkistä koulumatkoista.

Opetusjohtaja Seija Manninen selvitti asiaa. Lisäksi opetusjohtaja Virpi Siekkinen viittasi kasvatus- ja opetuslautakunnan valtuustoaloitteeseen antamaan vastaukseen 17.12.2020 § 139 koulukuljetuksista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.