Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-3551

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto piti uuden valtuustokauden strategian käynnistysseminaarin Mikkelissä 13.-14.9.2021. Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori kertovat voimassa olevan kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Käydään keskustelua asioista, joita tulisi sisällyttää valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan ja aloitetaan lautakunnan osalta uuden strategian valmistelu seminaarissa tuotetun aineiston pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi valtuustoseminaarin annin ja antaa jatkovalmisteluohjeita strategian työstämiseen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi valtuustoseminaarin annin. Lautakunta ohjeisti strategian jatkovalmistelussa huomioitavaksi:

  • Maahanmuuttajaneuvosto? Heidän osallistaminen.
  • Miksi tytöt voivat poikia huonommin? Lukiotytöt? (suorituskeskeisyys, koulu-uupumus, yliopistojen pääsykriteerit paineistavat?)
  • Miten kuntien toimijat kiinnittyvät hyvinvointialueiden suunnitteluun?
  • Miten strategia jalkautetaan eri ryhmille?
  • Tärkeä kysyä lapsilta, nuorilta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, mitä hyvä elämä on. Seuraavaan lautakuntaan lasten ja nuorten tuottamia sisältöjä.
     

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa lautakunnalle ja Hyvän elämän ohjelman esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Lisäksi merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämän lisäksi merkitään, että Hanne Vainio saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.