Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

§ 376/20.9.2021 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 26.8.2021 tekemiin päätöksiin.

Opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 233 Päätös Tomi Turkulaisen ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajaksi 20.8.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 20.08.2021
§ 234 Päätös Joonatan Rouhiaisen ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajaksi 20.8.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 20.08.2021
§ 235 Päätös Joel Pasosen ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajaksi 20.8.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 20.08.2021
§ 239 Päätös Viivi Säteen ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajaksi 30.8.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 23.08.2021
§ 242 Päätös Jussi Hyvärisen ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan ajaksi 30.8.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 27.08.2021
§ 244 Päätös Ulla Lappalaisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 2.9.2021-4.6.2022, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 27.08.2021
§ 250 Päätös Henna Mynttisen ottamisesta koulunkäynnin ohjaajan tehtävään 1.10.2021 alkaen, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 02.09.2021
§ 254 Päätös Minna Seppälän ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.12.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 07.09.2021

Otavan koulun rehtori
§ 2 Otavan koulun opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien luontaisetuateriat 11.8.2021-3.6.2022, 30.08.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 121 Anu Varjo, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 31.7.2021 alkaen toistaiseksi, 27.08.2021
§ 122 Heidi Kuusisto, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 31.7.2021 alkaen toistaiseksi, 27.08.2021
§ 125 Liukkonen Tuula, palkkaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinaiseen tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2021 alkaen toistaiseksi, 31.08.2021
§ 129 Siitonen Hannu, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan (suomen kielen opettaja) tehtävään Kattilansillan päiväkotiin ajalle 1.8.2021- 30.12.2022, 02.09.2021
§ 130 Karuvaara Päivi, palkkaaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään Kattilansillan päiväkotiin ajalle 1.8.2021- 31.12.2022, 02.09.2021
§ 132 Merelä Jaana, palkkaaminen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaiseksi ajalle 1.9.-30.9.2021 sekä vakinaiseen tehtävään 1.10.2021 lukien toistaiseksi, 02.09.2021
§ 133 Hyyryläinen Emma, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Otavan päiväkotiin ajalle 25.8.2021-7.7.2022, 07.09.2021
§ 134 Keskinen Annu, määräaikainen tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi Rantakylän päiväkotiin ajalle 1.8.2021 – 16.3.2022, 07.09.2021
§ 139 Kyckling Pirjo, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022, 07.09.2021
§ 140 Huoponen Kia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen tehtävään palkkaaminen Kalevankankaan päiväkotiin ajalla 2.8.2021 – 31.7.2022, 07.09.2021
§ 141 Hyyryläinen Emma, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Otavan päiväkotiin ajalle 16.8.2021 - 20.8.2021, 07.09.2021
§ 142 Manninen Anne, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään Orikon helmen päiväkotiin ajalle 2.8.2021 – 31.7.2022, 07.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.