Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vanhan Sotilaskodin siirto nuorisopalveluilta kansalaisopiston hallinnoitavaksi

MliDno-2017-1202

Kuvaus

Liikunta- ja nuorisopalvelut ja kansalaisopisto ovat valmistelleet Vanhan Sotilaskodin eli Sotkun siirtoa nuorisopalveluilta kansalaisopistolle.

Kansalaisopistolla on Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelujen myötä tarve siirtää, Muistin tuloa ennakoiden, teatteriopetus niille soveltuviin tiloihin. Sotku soveltuu kansalaisopiston teatteriryhmien käyttöön. Samalla siirto olisi yksi askel kohti harrastajateatterien pitkään keskusteluttaneen tilakysymyksen ratkaisua. Kansalaisopisto on käyttänyt Sotkua muussa toiminnassaan aiemminkin.

Sotku on pääosin kansalaisjärjestöjen käytössä ja paikka on käyttäjäryhmien toiminnoille äärimmäisen tärkeä. Tästä syystä nykyiset käyttäjät on huomioitava Sotkun tulevassakin käytössä mahdollisimman hyvin. Sotkulle on myönnetty vakiovuoroja ja yksittäisiä vuoroja, mutta käyttöastetta ja varausten lukumäärää on mahdollista kasvattaa sekä salissa että kerhohuoneella. Arvion mukaan kansalaisopiston siirtyvä toiminta ja nykykäyttäjien tarpeet ovat soviteltavissa yhteen - vuorojen ajankohta saattaa muuttua totutusta, mutta vuoroja on edelleen saatavilla. Kansalaisopiston teatteriopetuksen siirto Sotkulle olisi myös kaupungin linjaaman tilojen yhteiskäytön ja tilojen käyttöasteen lisäämisen mukainen toimenpide.

Ratkaisussa ei varsinaisesti lähdetty etsimään säästöjä, mutta niitäkin syntyisi: kansalaisopiston luopuessa Päämajakoululla sijaitsevista tiloista ja Sotkun siirtyessä nuorisopalveluilta kansalaisopistolle sivistystoimi säästää tilavuokrissa yli 90 000 euroa.

Lisäksi ratkaisun nähdään tukevan osallisuutta, aluedemokratiaa ja hyvinvointia. Kansalaisopisto siirtyy kevään 2017 aikana valmistellun ja vuoden 2018 alusta voimaan tulevan organisaatiouudistuksen yhteydessä kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudesta nykyisen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan, eli tulevan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toiminnaksi. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintaan, nimenomaan kirjaston ja kansalaisopiston muodostamaan tulosalueeseen, kuuluu jatkossa myös aluedemokratia osallisuutta edistävine toimintoineen. Sotku nivoutuu hyvin erilaisine käyttäjäryhmineen tähän kokonaisuuteen hyvin. Sotkulla voidaan jatkossa sovitusti järjestää myös nuorisotapahtumia. Siirto ei siis poissulje nuorisopalveluiden tai muiden tahojen järjestämiä, nuorille suunnattuja tapahtumia.

Nuorisopalveluilla on myös ollut henkilöstömuutosten sekä kaupungin hallintorakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vaikeuksia tuottaa sujuvaa asiakaspalvelua Sotkun käyttäjille.

Sotkun siirto nuorisopalveluilta kansalaisopistolle toteutettaisiin talousarvion 2018 yhteydessä. Sotku siirretään tuloineen ja menoineen sellaisenaan nuorisopalveluilta kansalaisopistolle, jolloin liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvio pienenee ja kansalaisopiston kasvaa saman verran. Kokonaisvaikutus kansalaisopiston talousarvioon ei kuitenkaan ole suuri, sillä samalla luovutaan Päämajakoulun tiloista. Syksyn 2017 käyttövuorot Sotkulle jaetaan vielä nuorisopalveluiden toimesta, mutta niin, että kansalaisopiston toimintaa ja kursseja sovitetaan Sotkulle heti syksystä alkaen. 

Vanhan Sotilaskodin siirtoa kansalaisopiston alaisuuteen on käsitelty keskusteluasiana kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 26.4.2017 sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.4.2017 ja molemmat lautakunnat suhtautuivat siirtoon myönteisesti. Lautakunnissa sovitun mukaisesti myös Sotkun käyttäjiä on tiedotettu ja kuultu. Keskustelutilaisuus Sotkun käyttäjille järjestettiin 22.5. ja läsnä oli yli 20 edustajaa eri yhdistyksistä. Sotkun käyttäjäryhmät suhtautuvat uudistukseen myönteisesti.

Liikunta- ja nuorisojohtajan ja kansalaisopiston rehtorin päätösesitys:

Lautakunta hyväksyy Vanhan Sotilaskodin hallinnoinnin siirtämisen liikunta- ja nuorisopalveluilta kansalaisopistolle asiakohdassa kuvatun mukaisesti talousarvion 2018 yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Vanhan Sotilaskodin hallinnoinnin siirtämisen liikunta- ja nuorisopalveluilta kansalaisopistolle edellä kuvatun mukaisesti talousarvion 2018 yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisopalvelut/Antti Mattila, kansalaisopisto/Matti Laitsaari, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.