Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.4.2017, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-939

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.