Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset
§12 Mika Huovisen irtisanoutuminen rehtorin virasta 18.4.2017 alkaen, 23.03.2017 Henkilöstöpäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu, osmoukk@suomi24.fi

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.