Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 10 Päätös erityisluokanopettaja Heli Isotaluksen siirtämisestä Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 20.02.2017
§ 12 Päätös lehtori Elina Siitosen siirtämisestä Mikkelin Lyseon kouluun 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 20.02.2017

Kansalaisopiston rehtori
§1 Esitystaidollisten aineiden opettajan valitseminen Mikkelin kansalaisopistoon, 21.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§2 Tekstiilityön opettajan valitseminen Mikkelin kansalaisopistoon, 21.03.2017 Henkilöstöpäätökset

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§1 Suurennuslaite sähkötoimisella kameralla, 20.02.2017 Hankintapäätökset
§2 Metalli- ja nauhahiomakoneen hankinta Rantakylän koululle, 24.02.2017 Hankintapäätökset
§3 Ompelukoneiden hankinta Sairilan kouluun, 06.03.2017 Hankintapäätökset
§4 Kameran- ja suurennuslaitteen hankinta , 06.03.2017 Hankintapäätökset
§5 Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösten nähtävilläpito, 24.02.2017 Muut päätökset
§5 Kalusteiden hankinta Rämälän kouluun Martela Oy:ltä, 14.03.2017 Hankintapäätökset

Varhaiskasvatusjohtaja
§4 Tutkimuslupa/Anu Rytkönen, 21.02.2017 Muut päätökset
§28 Musakka Mira, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin 1.4.2017 alkaen toistaiseksi, 14.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§31 Kotro Mirva, palkkaaminen perhepäivähoitoon omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi 1.4.2017 alkaen, 16.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§32 Perhepäivähoitajien palkkaaminen perhepäivähoitoon omassa kodissa työskenteleviksi perhepäivähoitajiksi, 16.03.2017 Henkilöstöpäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.