Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Vihermäki ja Markku Paukku.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina 4.4.2017 ja se on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 5.4.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.