Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Hankintapäätökset:
§11 Ristiinan lukion aulakalusteiden hankinta Isku Interiorilta hintaan 3 832 euroa, 16.11.2017
Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset:
§20 Työsuunnitelma 2017-2018/Lukiokoulutus/Mikkelin lukio, 16.11.2017
§21 Työsuunnitelma 2017-2018/Lukiokoulutus/Ristiinan lukio, 16.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.