Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset
§202 Härkönen Nico, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin ajalle 6.11.2017-31.5.2018, 16.11.2017
§206 Pöyry Pia, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Launialan päiväkotiin ajalle 2.1.2018-31.7.2018, 21.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.