Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset:
§18 Työsuunnitelma 2017-2018/Lukiokoulutus/Mikkelin etä- ja aikuislukio, 30.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.