Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Talousarvion toteutumisen seuranta 10/2017, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-939

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.

Lokakuun toteuman mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin 162 400 euroa ja toimintakulujen alittuvan noin 308 000 euroa. Lokakuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 145 600 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.

Palvelupäällikkö Sari Markus on siirtynyt henkilöstöpalveluista johtamisen tukipalveluihin 1.7.2017 alkaen. Esitetään, että henkilöstöpalveluista siirretään 27 800 € johtamisen tukipalveluihin palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin.

Lautakunnille annetut tulo- ja menoraamit ovat sitovat. Koska tulot alittuvat, esitetään käyttötalouden tulojen alitus 162 400 euroa kustannuspaikalle 140243411/perusopetuksen yhteiset tilille 333001/muut tuet ja avustukset, OKM.

Koska lautakunnalle osoitettu investointimääräraha toteutuu pienin käyttötarkoitusmuutoksin, esitetään seuraavat investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset: Mikkelin lukion opiskelijakäyttöön tarkoitettuja säilytyskaappeja (sis. mm. tietokoneiden latauspistokkeet) ei hankita toistaiseksi lisää, vaan kuluvan lukuvuoden aikana seurataan olemassa olevien kaappien käyttöastetta ja jos tarve vaatii, lisäkaappeja hankitaan kesän 2018 aikana. Tästä säilytyskaappeihin varatusta määrärahasta osoitetaan uusittavaksi Mikkelin lukion valvontakamerat ja päivitetään kiinteistön turvatekniikka.

Liite Seuranta 10/2017, raportti ja johdon ennuste

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään seuranta tiedoksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy investointeihin osoitetun määrärahan käyttötarkoituksen muutoksen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

 • käyttötalouden tulojen alituksen 162 400 euroa kustannuspaikalle 140243411/perusopetuksen yhteiset, tilille 333001/muut tuet ja avustukset, OKM)
 • käyttötalouden määrärahasiirrot, henkilöstöpalveluista kustannuspaikalta 140214141 siirretään 27 800 € johtamisen tukipalveluihin kustannuspaikalle 140241002 palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin seuraavasti:
  • vakinaiset kk-palkat 400500   22800 €
  • kuel-maksut 410000  3900 €
  • sotu-maksut 415000  300 €
  • tyött. vak. maksut 416000  700 €
  • tapaturmavak. maksut 417000  100 €

Päätös

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Merkitään seuranta tiedoksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy investointeihin osoitetun määrärahan käyttötarkoituksen muutoksen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

 • käyttötalouden tulojen alituksen 52 000 euroa kustannuspaikalle 140243411/perusopetuksen yhteiset, tilille 333001/muut tuet ja avustukset, OKM)
 • käyttötalouden määrärahasiirrot, henkilöstöpalveluista kustannuspaikalta 140214141 siirretään 27 800 € johtamisen tukipalveluihin kustannuspaikalle 140241002 palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin seuraavasti:
  · vakinaiset kk-palkat 400500   22800 €
  · kuel-maksut 410000  3900 €
  · sotu-maksut 415000  300 €
  · tyött. vak. maksut 416000  700 €
  · tapaturmavak. maksut 417000  100 €

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Aholainen poistui tähän pykälän käsittelyn aikana klo 19:43.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.