Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Strengell ja Ulla Yli-Karro.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Kolmisoppi ja Ulla Yli-Karro.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 5.12.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.