Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kalevankankaan päiväkodin sisäilmakorjaus

MliDno-2017-2345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevankankaan päiväkodin henkilökunnalla on esiintynyt oireilua, jonka aiheuttajaksi on epäilty kiinteistön sisäilmaan liittyviä tekijöitä. Kiinteistöön tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakenteissa vaurioita, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Suurimpana ongelmana kiinteistössä ovat ulkoseinän eristekerroksessa olevat mikrobikasvustot. Nykyinen seinärakenne mahdollistaa mikrobien kulkeutumisen ilmavirtausten mukana sisäilmaan. Ulkoseinärakenne on samantyyppinen riskirakenne koko kiinteistössä, ei siis pelkästään päiväkodin tiloissa. Muita sisäilmaan vaikuttavia haittatekijöitä ovat mineraalikuitulähteet, paikalliset muovimaton hajoamisesta johtuvat VOC-yhdisteet sekä alueelliset lattiamateriaalin mikrobivauriot. Päiväkoti toimii nykyisellään Taitolan kiinteistön läheisyydessä parakkiväistötiloissa.

Rakennus on mahdollista korjata niin, että vaurioituneet rakenteet puretaan ja korvataan uusilla rakenteilla. Lisäksi kiinteistön kosteusrasitusta tulee pystyä vähentämään. Pelkkä tiivistyskorjaus ei ole riittävä toimenpide pitkäaikaisena ratkaisuna kiinteistössä oleskelevien henkilöiden terveellisten ja turvallisten olosuhteiden takaamiseksi. Koko Taitolan kiinteistön korjaamisen kustannusarvio on 3,5 M€, josta ulkoseinien korjaamisen osuus on 1,5 M€.

Uudisrakennuksena vastaavankokoisen 140 lapsen päiväkodin rakentamisen kustannukset ovat noin 3,5-4 M€. Tässä vaihtoehdossa tulee edelleen miettiä, sijoittuuko päiväkoti nykyiselle paikalle, joka tarkoittaisi Taitolan rakennuksen purkamista. Rakennuksen purkukustannukset ovat noin 300 000 €.  Päiväkotitilat ovat olleet alle puolet koko kiinteistön pinta-alasta. Päiväkodin lisäksi kiinteistössä toimii työllistämispalveluiden pajatoimintaa sekä kansalaisopiston toimintaa. Toimintakeskus on muuttamassa tiloista pois.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kalevankankaan päiväkoti sijoitetaan uudisrakennuksena toteutettavaan kiinteistöön, eikä Taitolan kiinteistöä korjata päiväkotikäyttöön. Päiväkotihankkeesta käynnistetään hankesuunnittelu, jossa työryhmä kartoittaa päiväkodille sopivan sijaintipaikan taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat huomioiden.

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa päiväkodin toteutustapaa uudisrakennuksena ja välittää näkemyksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa uuden päiväkodin rakentamista ja välittää näkemyksensä edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.