Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Niina Kuuvalle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi sosiaali- ja terveysalan opettaja Kirsi Pokkisen ja valitsi samalla Janne Strengellin varajäseneksi toimintakoordinaattori, yhteisöpedagogi (YAMK) Marju Kiiskin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosääntö 10 §:n mukaan

"Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 11 jäsentä.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on 11 jäsentä.
Kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi kasvatus- ja opetuslautakuntaan yksimielisesti

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPJ
 2. Vainio Hanne, vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
 4. Aho Eero, palomestari, insinööri
 5. Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
 6. Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
 8. Lahikainen Juuso, opiskelija
 9. Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
 10. Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
 11. Kuuva Niina, tohtorikoulutettava

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
 2. Orava Miika, koneenhoitaja, pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-Tuulia, sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
 7. Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
 8. Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
 9. Tarima Janne, järjestösuunnittelija, opiskelija
 10. Pokkinen Kirsi, TtM
 11. Ronkanen Ville-Tapio, insinööri (AMK), tuotantopäällikkö

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi puheenjohtakaksi Taina Harmoisen ja varapuheenjohtajaksi Petri Tikkasen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Niina Kuuva on lähettänyt seuraavan kirjeen 20.10.2017:

"Hei, pyydän tällä sähköpostiviestillä eroa kunnallisista luottamustoimista Mikkelin kaupungissa. Perusteluna eronpyynnölle on se, että kotikuntani tulee muuttumaan ja samoin työtehtäväni. Pyydän eroa varavaltuutetun tehtävästä, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä sekä Essote kuntayhtymän ja Kyyhkylä säätiön varajäsenyyksistä. Pyydän eroa myös Keskustan valtuustoryhmän kokoonpanosta.
20.10.2017 Mikkelissä Niina Kuuva"

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava (Kv 12.6.2017 § 11):

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPJ
 2. Vainio Hanne, vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
 4. Aho Eero, palomestari, insinööri
 5. Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
 6. Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
 8. Lahikainen Juuso, opiskelija
 9. Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
 10. Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
 11. Kuuva Niina, tohtorikoulutettava

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
 2. Orava Miika, koneenhoitaja, pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-Tuulia, sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
 7. Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
 8. Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
 9. Tarima Janne, järjestösuunnittelija, opiskelija
 10. Pokkinen Kirsi, TtM
 11. Ronkanen Ville-Tapio, insinööri (AMK), tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Kuuvalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.