Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 16 Päätös Kati Tiensuun ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2021-31.7.2022, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 13.04.2021
§ 17 Päätös Senni Maarasen ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 13.04.2021
§ 23 Päätös Anni Rossin ottamisesta lehtorin virkaan 9.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 21.04.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Rantakylän päiväkodin kalusteiden hankinta, 21.04.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 35 Siren Jaana, jatkaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä Nuppulan päiväkodissa ajalla 13.5.- 31.12.2021, 16.04.2021
§ 36 Juutinen Oili, työajan muutos ja tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen opettajaksi Emolan päiväkotiin 14.4.2021 alkaen, 21.04.2021
§ 38 Pulkkinen Riina, osa-aikatyön jatkuminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä ajalla 7.6.2021 - 31.7.2022/ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot, 22.04.2021
§ 39 Varhaiskasvatuksen opettaja Pirjo Tiusanen, osa-aikatyön jatkaminen ajalla 1.8.2021 -31.7.2022, 22.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.