Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Talouden seuranta 3/2021, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2021 on valmistunut. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on edelleen vaikuttanut kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan. Valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat asettaneet rajaus- ja suojatoimia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt omaan toimintaansa rajoituspäätöksiä Essoten suosituksiin perustuen.

Lautakunnan alaisten toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 110 000 euroa. Lukiokoulutuksen maksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin 12 000 euroa kaksoistutkintoa suorittavien kurssimaksujen ennakkoa suuremman kertymän johdosta. Varhaiskasvatuksen tukien ja avustusten arvioidaan ylittyvän lähes 100 000 euroa talousarviovaiheessa suunniteltuja suurempien erityisavustusten saamisen johdosta.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan paranevan noin 110 000 euroa. 

Liite Talousseuranta 3/2021, kasvatus- ja opetuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.