Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Kolmisoppi ja Juha Hakkarainen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 4.5.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Oksanen ja Juha Hakkarainen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 4.5.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.