Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Oikaisuvaatimus lukiokoulutuksen vuoden 2020 valtionosuuden tarkistamispäätökseen

MliDno-2021-1804

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2020 antanut päätöksen (VN/1990/2020-OKM-9) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2020.

Mikkelin kaupunki hakee oikaisua edellä mainittuun päätökseen lukiokoulutuksen perustietoihin tehdyn opiskelijamääräkorjauksen perusteella. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärää korjattiin aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien osalta siten, että tilastointipäivänä 20.9.2020 aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevia oli Mikkelin lukiokoulutuksessa 990 aikaisemmin ilmoitetun 995 sijaan. Opiskelijamääräkorjaus vaikuttaa lukiokoulutuksen vuoden 2020 valtionosuuteen.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä 23.4.2021 mennessä. Lukiokoulutuksen perustietoihin tehty opiskelijamääräkorjaus on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikköön sähköpostitse 21.4.2021. Oikaisuvaatimus on toimitettu sähköpostitse 22.4.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, johtava rehtori, sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.